Изпитни материали за ДЗИ - 2022 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) » Изпитни материали за ДЗИ по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2022 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, 29 август 2022 г.

Химия и опазване на околната среда (публ. 29.08.2022 г.)

Английски език A2 (публ. 29.08.2022 г.)

Английски език B1 (публ. 29.08.2022 г.)

Английски език B1.1 (публ. 29.08.2022 г.)

Английски език B2.1 (публ. 29.08.2022 г.)

Немски език А2 (публ. 29.08.2022 г.)

Немски език B1 (публ. 29.08.2022 г.)

Руски език B1 (публ. 29.08.2022 г.)

Математика (публ. 29.08.2022 г.)

Философия (публ. 29.08.2022 г.)

История и цивилизации (публ. 29.08.2022 г.)

География и икономика (публ. 29.08.2022 г.)

Биология и здравно образование (публ. 29.08.2022 г.)

Руски език ниво В2 (публ. 29.08.2022 г.)

Държавни зрелостни изпити, август 2022 г.

Български език и литература (публ. 25.08.2022 г.)

Предприемачество (публ. 26.08.2022 г.)

Руски език ниво В1 (публ. 26.08.2022 г.)

Руски език ниво В1.1 (публ. 26.08.2022 г.)

Руски език ниво В2 (публ. 26.08.2022 г.)

Немски език ниво В2 (публ. 26.08.2022 г.)

Немски език ниво В1.1 (публ. 26.08.2022 г.)

Испански език ниво В2 (публ. 26.08.2022 г.)

Испански език ниво В1.1 (публ. 26.08.2022 г.)

Френски език ниво В2 (публ. 26.08.2022 г.)

Английски език ниво В2 (публ. 26.08.2022 г.)

Английски език ниво В1 (публ. 26.08.2022 г.)

Английски език ниво В1.1 (публ. 26.08.2022 г.)

Философия (публ. 26.08.2022 г.)

Музика (публ. 26.08.2022 г.)

Математика (публ. 26.08.2022 г.)

Изобразително изкуство (публ. 26.08.2022 г.)

Информатика (публ. 26.08.2022 г.)

Информационни технологии (публ. 26.08.2022 г.)

История и цивилизации (публ. 26.08.2022 г.)

Химия и опазване на околната среда (публ. 26.08.2022 г.)

География и икономика (публ. 26.08.2022 г.)

Физика и астрономия (публ. 26.08.2022 г.)

Биология и здравно образование (публ. 26.08.2022 г.)

Държавни зрелостни изпити по профилирана подготовка по желание, май 2022 г. 

Физика и астрономия - профилирана подготовка  (публ. 07.06.2022 г.)

Информационни технологии - профилирана подготовка  (публ. 07.06.2022 г.)

Английски език - профилирана подготовка, ниво B2 (публ. 07.06.2022 г.)

Английски език - профилирана подготовка, ниво B1.1 (публ. 07.06.2022 г.)

Математика - профилирана подготовка (публ. 07.06.2022 г.) 

Държавни зрелостни изпити по общообразователна подготовка по желание, май 2022 г. 

Руски език, ниво A2 (публ. 30.05.2022 г.)

Руски език, ниво B1.1 (публ. 30.05.2022 г.)

Руски език, ниво B1 (публ. 30.05.2022 г.)

Биология и здравно образование (публ. 30.05.2022 г.)

Английски език, ниво A2 (публ. 27.05.2022 г.)

Английски език, ниво B1.1 (публ. 27.05.2022 г.)

Английски език, ниво B1 (публ. 27.05.2022 г.)

Английски език, ниво B2.1 (публ. 27.05.2022 г.)

География (публ. 27.05.2022 г.)

Математика (публ. 26.05.2022 г.)

История и цивилизации (публ. 26.05.2022 г.)

Философия (публ. 26.05.2022 г.)

Държавни зрелостни изпити, май 2022 г.

Предприемачество, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Руски език ниво В1, 20 май 2022 г.  (публ. 20.05.2022 г.)

Руски език ниво В1.1, 20 май 2022 г.  (публ. 20.05.2022 г.)

Руски език ниво В2, 20 май 2022 г.  (публ. 20.05.2022 г.)

Немски език ниво В2, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Немски език ниво В1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Немски език ниво В1.1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Италиански език ниво В2, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Италиански език ниво В1.1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Испански език ниво В2, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Испански език ниво В1.1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Френски език ниво В1.1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Френски език ниво В2, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Английски език ниво В2, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Английски език ниво В1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Английски език ниво В1.1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Философия, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Музика, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Математика, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Изобразително изкуство, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Информатика, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Информационни технологии, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

История и цивилизация, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Химия и опазване на околната среда, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

География и икономика, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Физика и астрономия, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Биология и здравно образование, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Български език и литература, 18 май 2022 г. (публ. 18.05.2022 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения