Архив на Конкурси » Публични предприятия

Начало » Документация » Конкурси » Публични предприятия » Архив на Конкурси » Публични предприятия

Kонкурс за подбор и оценка на кандидати за независим член на Съвета на директорите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София (публ. 25.02.2022 г.)

Публична покана

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 7 /седми/ март 2022 год. (публ. 25.02.2022 г.)


Конкурсна процедура за подбор и оценка на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София (публ. 16.08.2021 г.)

Публична покана
Конкурсна процедура
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 25 август 2021 год.Kонкурсна процедура за подбор и оценка на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София (публ. 18.08.2020 г.)

Публична покана
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата
Конкурсна процедура

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 28 август 2020 год.


Kонкурсна процедура за подбор и оценка на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Образование и наука“ ЕАД, гр. София (публ. 29.07.2020 г.)

Публична покана
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата
Конкурсна процедура

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 10 август 2020 год.


Конкурсна процедура за подбор и оценка на кандидатите за членове на „Студентски столове и общежития“ ЕАД (публ. 29.07.2020 г.)


Публична покана
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата
Конкурсна процедура

 

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 11 август 2020 год.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения