4. НП „Хубаво е в детската градина“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2022 » 4. НП „Хубаво е в детската градина“

 

4. Национална програма „Хубаво е в детската градина“ съгласно приложение № 4

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма "Хубаво е в детската градина"


Протокол за извършеното класиране от РУО по НП „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2022/2023 година - класирани проекти (публ. 15.08.2022 г.)

Протокол за извършеното класиране от РУО по НП „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2022/2023 година - некласирани (публ. 15.08.2022 г.)

Протокол за недопуснати от РУО проекти на детски градини по НП „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2022/2023 година (публ. 15.08.2022 г.)


В съответствие с условията на програмата в срок до 5 работни дни от датата на публикуване на електронната страница на МОН на проектосписъци с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения детските градини може да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски. Постъпилите възражения се разглеждат от Националната комисия и, когато са основателни, се правят съответните корекции и се изготвя окончателен списък с класираните проекти. (публ. 14.07.2022 г.)

Проект на Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Хубаво е в детската градина" за учебната 2022/2023 година - класирани проектни предложения (публ. 14.07.2022 г.)

Проект на Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Хубаво е в детската градина" за учебната 2022/2023 година - некласирани проектни предложения (публ. 14.07.2022 г.)

Проект на Протокол за недопуснати от РУО проекти на детски градини по Национална програма "Хубаво е в детската градина" за учебната 2022/2023 година (публ. 14.07.2022 г.)


Формуляр за кандидатстване (публ. 01.06.2022 г.)


Лице за контакт:
Ваня Стоянова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 443, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения