8. НП „Oптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2022 » 8. НП „Oптимизиране на вътрешната структура на персонала“

 

8. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 8

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Кандидатстването става чрез онлайн платформа за кандидатстване по национални програми - https://np.mon.bg  

Ръководител: Дима Коцева – началник отдел, дирекция „Финанси“, тел.: 02 9217484

Лица за контакт:
Антон Коев – гл.експерт, дирекция „Финанси“, тел.: 02 9217 605
Нели Стойчова – гл.експерт, дирекция „Финанси“, тел.: 02 9217 493
Божидарка Марева – специалист , дирекция „Финанси“, тел.: 029217 404

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения