Учебна 2019/2020 година

Начало » За българите зад граница » Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина » Архив » Учебна 2019/2020 година

Учебна 2019-2020 година


Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № 09-2709/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.  - ВТОРИ ТРАНШ (публ. 02.12.2019 г., актуализиран 10.01.2020 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № 09-1080/09.042019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. - ПЪРВИ ТРАНШ (публ. 07.08.2019 г.)
 
Окончателният размер на финансирането за учебната 2019/2020 година ще бъде определен въз основа на декларираните данни от училищата към 15 октомври за: наетите/ползваните помещения за провеждане на обучението, наличието на обучение в друго населено място/други населени места, освен на основния адрес на училището, движението и броя на децата/учениците в присъствена и електронна форма на обучение и на кандидат-студентите, броя на децата/учениците, участващи в допълнителна училищна дейност за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции, наличие на организирани и/или успешно положени тестове, одитирани от европейска езикова организация - партньор на Съвета на Европа и за организации – домакини на онлайн изпити по български език, организирани от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, изменен със Заповед № РД09-2709/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. (публ. 23.10.2019 г.)

Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2019-2020 година
(Публикувано на 12.08.2019 г.)


Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-1285/04.06.2020  г. и приложенията към тях (публикувани на 13.08.2019 г., акт. 04.11.2019 г. и актуализирани на 09.06.2020 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година

Приложение № 1

Приложение № 2


Заповед № РД09-1935/31.07.2019 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година
(Публикувано на 01.08.2019 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения