18. НП „Oтново заедно“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2022 » 18. НП „Oтново заедно“

 

18. Национална програма „Отново заедно“  съгласно приложение № 18

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Отново заедно“


Списък по Постановление № 433 от 15.12.2022 г . на Министерския съвет за доплащане на до 50 % от предложените средства на одобрените училища с ПМС № 213/29.07.22 г. ,ПМС 270/08.09.22 г., ПМС 360/09.11.22 г. по НП „Отново заедно“ (публ. 16.12.2022 г.)

Списък за доплащане на до 50 % от предложените средства на одобрените училища с ПМС № 213/29.07.2022 г., ПМС 270/08.09.2022 г., ПМС 360/09.11.2022 г по НП „Отново заедно“, одобрени с Постановление № 360 от 09.11.2022 г. на Министерския съвет (публ. 12.12.2022 г.)

Списък на одобрените училища, кандидатствали от 20.07.2022 г. до изчерпване на средствата и доплащане на до 50% след извършени фактически разходи на училища, одобрени с Постановление № 213 от 29.07.2022 г. и Постановление № 270 от 08.09.2022 г. на Министерския съвет (публ. 11.11.2022 г.)

Списък на одобрените училища, кандидатствали до 19.07.2022 г. вкл. и доплащане на 50% след извършени фактически разходи на училищата, одобрени с ПМС № 213 от 29.07.2022 г. (Постановление № 270 от 08.09.2022 г. на Министерския съвет) (публ. 14.09.2022 г.)

Списък на одобрените училища, кандидатствали до 30.06.2022 г. вкл. (Постановление № 213 от 29.07.2022 г. на Министерския съвет) (публ. 02.08.2022 г.)

Списък на одобрени училища, кандидатствали през 2021 г. (Постановление № 153 от 05.07.2022 г. на Министерския съвет) (публ. 07.07.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване

Декларация

Декларация по т. 13.1 за финансиране на дейностите (публ. 08.06.2022 г.)

Срок за подаване на документи за кандидатстване:

  • до 30.06.2022 г. (I етап)
  • до 01.09.2022 г. или до изчерпване на средствата (II етап)

Лица за контакт:

Яна Малашева – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 738, е-mail: [email protected] 
Нурселин Казак – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 758 , е-mail: [email protected] 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+