21. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2022 » 21. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

 

21. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ съгласно приложение № 21

(публ. 18.05.2022 г.)

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 от 15 декември 2022 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 19.12.2022 г.)

Списък с над 50 % извършени фактически разходи (публ. 19.12.2022 г.)

Списък на общинските училища, включени за финансиране с 50 % по Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта" МОДУЛ 1. "ИЗКУСТВА" (публ. 19.12.2022 г.)

Списък на общинските и държавните училища, включени за финансиране с 50 % по Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта" МОДУЛ 2. "СПОРТ" (публ. 19.12.2022 г.)

Модул 1. Изкуства

Списък на общинските, държавните и частните училища, включени за финансиране по НП "Заедно в изкуствата и в спорта" - модул 1 Изкуства (публ. 07.09.2022 г.)

Модул 2. Спорт

Списък на общинските, държавните и частните училища, включени за финансиране по НП "Заедно в изкуствата и в спорта" - модул 2 Спорт  (публ. 07.09.2022 г.)


Формуляр за кандидатстване

Декларация

Приложение - Програма за провеждане на занимания/тренировки

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 27 юни 2022 г. вкл.


Лица за контакт:
Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.:02 9217 491, е-mail: [email protected];
Нона Костадинова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected];
Анелия Томова, експерт към Националния дворец на децата, 0884 101 313

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения