Списъци на българските неделни училища в чужбина

Начало » За българите зад граница » Списъци на българските неделни училища в чужбина


Лица за контакт по въпроси, свързани с дейността на българските неделни училища (БНУ) в чужбина, на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ и на лекторатите по български език, литература и култура към чуждестранни университети
 (публ. 20.12.2018 г., актуализиран 23.08.2022 г.)


Списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по ПМС № 90/2018 г. за учебната 2022/2023 година

Списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по НП "Роден език и култура за граница" за учебната 2022/2023 година


Актуализиран списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по ПМС № 90/2018 г. за учебната 2021/2022 година, утвърден Заповед № РД09-4429/15.11.2021 г. на министъра на образованието и науката

Списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по НП "Роден език и култура за граница" за учебната 2021/2022 година


Актуализиран списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по ПМС № 90/2018 г. за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-3526/ 04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката

Списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по НП "Роден език и култура за граница" за учебната 2020/2021 година


Архив на българските неделни училища, подпомагани по ПМС № 90/2018 г.

Архив на българските неделни училища, подпомагани по НП „Роден език и култура зад граница“ 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+