Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища

Начало » Документация » Програми и проекти » Архив » Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища

Отчет за изпълнението на одобрените по програмата дейности (публ. 13.10.2023 г.)


Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища (публ. 22.06.2022 г.)


Съобщение за срока за кандидатстване, общия бюджет на програмата и очакваните индикатори за изпълнение (публ. 22.06.2022 г.)


Формуляр за кандидатстване (публ. 22.06.2022 г.)


Списък с одобрените училища по Модул 1 (публ. 16.08.2022 г.) 

Списък с одобрените училища по Модул 2 (публ. 16.08.2022 г.)


Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, [email protected].

Лица за контакт:

Константин Бояджиев - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, [email protected];

Дарина Савова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, [email protected];

Сашка Владимирова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, [email protected];

Тодор Петров - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения