До 26 юли 2022 г. се удължава срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси на Фонд "Научни изследвания"

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » До 26 юли 2022 г. се удължава срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси на Фонд "Научни изследвания"

До 26 юли 2022 г. се удължава срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси на Фонд "Научни изследвания"

(публ. 04.07.2022 г.)

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) по конкурси на ФНИ, срокът за подаване на заявления се удължава до 26 юли 2022 г.

Повече информация можете да намерите ТУК

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения