Тестове и верни отговори от НВО за IV клас по години

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване (НВО) » НВО за IV клас » Тестове и верни отговори от НВО за IV клас по години

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2022-2023 година

Тест и ключ по математика (публ. 30.05.2023 г.)

Български език и литература (публ. 29.05.2023 г.)


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2021-2022 година

Тест и ключ по математика (публ. 27.05.2022 г.)

Български език и литература (публ. 26.05.2022 г.)


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2020-2021 година

Тест и ключ по математика (публ. 28.05.2021 г.)

Български език и литература (публ. 27.05.2021 г.)


Тестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година

Човекът и природата (публ. 19.05.2019 г.)

Човекът и обществото (публ. 14.05.2019 г.)

Математика (публ. 10.05.2019 г.)

Български език и литература (публ. 09.05.2019 г.)


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2017/2018 година

Човекът и природата, 17 май 2018 г.

Човекът и обществото, 16 май 2018 г.

Математика, 14 май 2018 г.

Български език и литература, 10 май 2018 г.


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2016/2017 година

Човекът и обществото, 16 май 2017 г.

Човекът и природата, 15 май 2017 г.

Математика, 12 май 2017 г.

Български език и литература, 10 май 2017 г.


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2015/2016 година

Човекът и обществото, 16 май 2016 г.

Човекът и природата, 13 май 2016 г.

Български език и литература, 12 май 2016 г.

Математика, 10 май 2016 г.


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2014/2015 година

Човекът и природата, 13 май 2015 г.

Човекът и обществото, 12 май 2015 г.

Математика, 8 май 2015 г.

Български език и литература, 7 май 2015 г.


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2013/2014 година

Човекът и обществото

Човекът и природата

Математика

Български език и литература


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2012/2013 година

Български език и литература, 9 май 2013 г.

Математика, 10 май 2013 г.

Човекът и природата, 15 май 2013 г.

Човекът и обществото, 14 май 2013 год.


Примерни тестове през учебната 2012/2013 година


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2011/2012 година

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2010/2011 година

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2009/2010 година

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2008/2009 година

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2007/2008 година

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2006/2007 година

Български език и литература

Математика

Човекът и обществото

Човекът и природата

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения