Нови отворени конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“ (публ. 19.10.2022 г.)

Начало » Наука » Рамкова програма на ЕС » Нови отворени конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“ (публ. 19.10.2022 г.)

 

Нови отворени конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“, с общ бюджет 350,5 млн. евро

(публ. 19.10.2022 г.)

На 29 септември 2022 г. са отворени нови 14 конкурса за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 24 януари 2023 г.

Отворените конкурси са по темите:

Киберсигурност – 7 конкурса;

Облачни услуги, данни и изкуствен интелект – 6 конкурса;

Задълбочени цифрови умения – 1 конкурс.

Подробна информация за 14-те конкурса може да се намери тук.

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК “Funding and Tenders portal“.

Оценката на подадените проекти по седемте конкурса ще се извърши през февруари-март 2023 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през октомври 2023 г.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Цифрова свързаност“, Министерство на транспорта и събщенията и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: [email protected].


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения