25. Национален конкурс „Млади таланти“ 2023 г.

Начало » Наука » Конкурси и резултати » 25. Национален конкурс „Млади таланти“ 2023 г.

25. Национален конкурс „Млади таланти“ 2023 г.

(публ. 26.01.2023 г.)

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

  • Биология
  • Химия
  • Информатика
  • Инженерни науки
  • Материалознание
  • Математика
  • Медицина
  • Физика
  • Социални и хуманитарни науки
  • Екология

Тази година 25. Национален конкурс ще се проведе в периода 19 -21 април 2023 г.

Крайният срок за подаване на проекти е до 20 март 2023 г. на следните имейли: [email protected] и [email protected].

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието в двата форума се присъжда парична награда в размер на 2 000 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2023 г.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 500 лв.

Проектите ще бъдат оценявани от жури.

Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните управления на образованието на МОН.


Приложения:
Заповед за обявяване на Националния конкурс „Млади таланти“ 2023 г.
Регламент на провеждане на конкурса
Регистрационна форма за участие в Националния конкурс "Млади таланти"

(публ. 26.01.2023 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+