Информационни сесии

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Информационни сесии

Информационна сесия във връзка с обявена покана за отворен достъп до изследователската инфраструктура на Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC)
12 декември 2022 г., 15:00 ч.

Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) обяви покана за отворен достъп до своите научни лаборатории и съоръжения за хора, работещи в академичните среди и изследователски организации, промишлеността, малките и средни предприятия (МСП) и като цяло за публичния и частния сектор. JRC предлага достъп до своите неядрени съоръжения на изследователи и учени от държави-членки на ЕС и страни, асоциирани към изследователската програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“. За ядрени съоръжения JRC е отворен за държави-членки на ЕС и за страни, асоциирани към изследователската програма на Евратом.

Обявата е публикувана на електронната страница на JRC, на следния адрес: Open access to JRC Research Infrastructures (europa.eu).

Във връзка с обявата Министерството на образованието и науката организира информационна сесия за представяне на обхвата и условията за участие в конкурса, която ще се проведе онлайн на 12 декември 2022 г., от 15:00 до 16:00 ч.
Необходима е регистрацията за участието в събитието, която може да се направи до 11 декември на следния електронен адрес: [email protected] На същия адрес бихте могли да изпратите предварително формулирани въпроси във връзка с конкурсите.
Линк за достъп ще бъде изпратен на регистриралите се непосредствено преди деня на събитието. (публ. 09.12.2022 г.)


Представителството на Clarivate Analytics за България продължава програмата си с онлайн презентационни обучения!

Предлагаме на Вашите учени, докторанти и студенти възможността да се включат в следващите онлайн обучителни сесии.

Първо обучение ще се проведе на:

7-ми декември от 11:00 до 12:00 часа в Zoom.

Тема: Управление на Авторови профили в Web of Science Core Collection

Дата/Час: 7 Декември, 2022 11:00 AM Sofia

Линк към Zoom срещата:
https://us02web.zoom.us/j/83765617950

За връзка през мобилен телефон:
+35924925688,,83765617950# Bulgaria
+35932571633,,83765617950# Bulgaria
Meeting ID: 837 6561 7950

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcfj1lWx3J 

Второто онлайн обучение на 14-ти декември:

14 декември, 2022 от 11:00 до 12:00 часа в Zoom

Тема: Съвети към авторите за успешно публикуване на научни публикации

Дата/час: Dec 14, 2022 11:00 AM Sofia

Линк към Zoom срещата:
https://us02web.zoom.us/j/81414971511

За връзка през мобилен телефон:
+35932571633,,81414971511# Bulgaria
+35924925688,,81414971511# Bulgaria
Meeting ID: 814 1497 1511

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/khzCNyUnp

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения