Институт по криобиология и хранителни технологии

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по криобиология и хранителни технологии

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по криобиология и хранителни технологии, гр. Пловдив

Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества
Оценка: 9,00
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: Технология на плодовите и зеленчукови консерви
Оценка: 9,33
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: Технология на месните и рибните продукти
Оценка: 8,58
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения