Изпитни материали за ДЗИ - 2023 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) » Изпитни материали за ДЗИ по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2023 г.

Държавни зрелостни изпити, август 2023 г.

Предприемачество, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Руски език ниво В1.1, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Руски език ниво В2, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Немски език ниво В1.1, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Немски език ниво В2, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Италиански език ниво В2, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Испански език ниво В1.1, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Испански език ниво В2, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Френски език ниво В2, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Английски език ниво В1.1, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Английски език ниво В1, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Английски език ниво В2, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Философия, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Музика, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Математика, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Изобразително изкуство, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Информатика, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Информационни технологии, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

История и цивилизация, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Химия и опазване на околната среда, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

География и икономика, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Физика и астрономия, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Биология и здравно образование, 25 август 2023 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Български език и литература, 24 август 2023 г. (публ. 24.08.2023 г.)

Държавни зрелостни изпити, май 2023 г.

Предприемачество, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Руски език ниво В1.1, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Руски език ниво В2, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Немски език ниво В1.1, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Немски език ниво В2, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Италиански език ниво В1.1, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Италиански език ниво В2, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Испански език ниво В1.1, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Испански език ниво В2, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Френски език ниво В1.1, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Френски език ниво В2, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Английски език ниво В1.1, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Английски език ниво В1, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Английски език ниво В2, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Философия, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Музика, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Математика, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Изобразително изкуство, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Информатика, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Информационни технологии, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

История и цивилизация, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Химия и опазване на околната среда, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

География и икономика, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Физика и астрономия, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Биология и здравно образование, 23 май 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Български език и литература, 19 май 2023 г. (публ. 19.05.2023 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения