Неразказаните истории на българите

Начало » За българите зад граница » Неразказаните истории на българите

Национална програма "Неразказаните истории на българите" 2023 г.

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Неразказаните истории на българите“


Правила за кандидатстването, финансирането и отчитането по Национална програма „Неразказаните истории на българите“ (публ. 17.07.2023 г.)


Списък на бенефициентите с одобрени стойности за финансиране на дейности по т. 5.1. от НП "Неразказаните истории на българите" (публ. 04.12.2023 г.)

Списък на бенефициентите с одобрени стойности за финансиране на дейности по т. 5.3. от НП "Неразказаните истории на българите" (публ. 04.12.2023 г.)

Допустимите бенефициенти за дейности по т. 5.1. и т. 5.3. кандидатстват до 15.11.2023 г. само чрез електронната платформа: https://world.mon.bg. (публ. 15.06.2023 г.)

Ръководител: Ръководител: Ваня Балчева – и. д. директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 430, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected];
Дарина Панайотова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected];
Владима Попова-Натова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02 9217 582, e-mail: [email protected];
Николай Николов – главен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения