Два нови конкурса на JRC

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Два нови конкурса на JRC

Два нови конкурса за отворен достъп до инфраструктурата за обучение и изграждане на капацитет на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC)

(публикувано 20.06.2023 г.)

След успешно обновяване и разширение на своите лаборатории в областта на съхранението на енергия, съоръженията за изпитване на горивни клетки и електролизери (FCTEST) и изпитване на съхранението на енергия в батерии за безопасен електрически транспорт, в гр. Петен, Нидерландия, Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) обяви две нови покани за отворен достъп до своята изследователска инфраструктура, за обучение и изграждане на капацитет.

Обявите са публикувани в портала EU Science Hub, както следва:

Съоръжение за тестване на съхранение на енергия в батерията (BESTEST)
Battery Energy Storage Testing (BESTEST) facility
Конкурс: 2023-2-RD-EnergyStorage-BESTEST
Краен срок: 30 юни 2023 г., 23:59 ч. (CEST)

Съоръжения за изпитване на горивни клетки и електролизери (FCTEST)
Fuel Cells And Electrolyser Testing Facilities (FCTEST)
Конкурс: 2023-2-RD-FCTEST
Краен срок: 31 юли 2023 г., 23:59 ч. (CEST)

Общ преглед на отворения достъп до изследователската инфраструктура на JRC е наличен в брошурата за изследователски инфраструктури на JRC - JRC Research Infrastructures Brochure.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения