Конкурсна схема „Дейности Мария Склодовска-Кюри“ - „Докторантски мрежи“

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Конкурсна схема „Дейности Мария Склодовска-Кюри“ - „Докторантски мрежи“

Отворена е за подаване на проектни предложения конкурсна схема „Дейности Мария Склодовска-Кюри“ (Marie Skłodowska-Curie actions) – „Докторантски мрежи“, „Хоризонт Европа“

(публикувано 20.06.2023 г.)

На 30 май 2023 г. Европейската комисия (ЕК) отвори за подаване на проектни предложения конкурсната схема „Докторантски мрежи“ (Doctoral Networks). Схемата е част от дейности "Мария Склодовска-Кюри" (MSCA) на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28 ноември 2023 г.

Препоръките на ЕК за подготовка на проектни предложения са достъпни на адрес: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/next-doctoral-networks-call-opening-soon-6-steps-to-prepare-your-application. Допълнителни материали, разработени от международната мрежа от национални контактни лица са налични на адрес: https://msca-net.eu/scientific-community/doctoral-networks-dn/.

Европейската комисия ще подпомогне потенциалните участници с посветен на схемата онлайн информационен ден, който ще се проведе на 14 юни 2023 г. Адресът за регистрация за събитието е: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/event/information-session-msca-doctoral-networks-2023.

С цел улесняване на сътрудничеството между организации от академичния сектор, бизнеса и изследователите в рамките на проект MSCA-NET е разработена платформата за търсене на партньори/организации-домакини по MSCA: https://msca.b2match.io/, на която потенциалните кандидати имат възможност да създадат свой профил.

Заинтересованите биха могли да се свържат за съдействие относно конкретни проектни идеи или казуси с националните контактни лица на електронни адреси: [email protected] и [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения