Учебна 2020/2021 година

Начало » За българите зад граница » Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина » Архив » Учебна 2020/2021 година


Учебна 2020-2021 година

Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09‐3526/04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. ‐ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ (публ. 02.04.2021 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-3526/04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.12.2020 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-3526/04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.  - ВТОРИ ТРАНШ (публ. 07.12.2020 г.)

Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-2840/13.10.2020 г. и приложенията към тях (публ. 14.10.2020 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, изм. и доп. ДВ бр. 85 от 2.10.2020 г., за учебната 2020/2021 година

Приложение № 1

Приложение № 2


Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-612/09.03.2020г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. - ПЪРВИ ТРАНШ (публ.24.07.2020 г.)


Заповед № РД09-1528/16.07.2020 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година (публ. 17.07.2020 г.)


Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № 09‐2709/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. ‐ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ (публ. 11.03.2020 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-612/09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.03.2020 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения