Покана за пилотна европейска схема за стипендии за изследователи в риск

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Покана за пилотна европейска схема за стипендии за изследователи в риск

Европейската комисия публикува покана за пилотна европейска схема за стипендии за изследователи в риск

Европейската комисия публикува нова покана за разработване на подходяща структура за схема за стипендии за изследователи в риск, която да се справи с понастоящем фрагментираната и ограничена подкрепа на ниво Европейски съюз.

Новата схема ще установи, тества и валидира процедури за оценка на рисковете, пред които са изправени кандидатстващите изследователи. Ще бъдат отпуснати около 30 стипендии за изследователи в риск, представили най-добрите предложения, за да продължат работата си в безопасна среда, независимо дали академична или неакадемична. Могат да кандидатстват изследователи от всички области на научните изследвания и иновациите. Те могат да бъдат както докторанти, така и постдокторанти.

Повече информация може да бъде открита в следващия линк: the Preparatory Action – European fellowship scheme for researchers at risk.

В допълнение към документите за поканата за подготвително действие Европейска схема за стипендии за изследователи в риск, EAC и REA са подготвили два кратки информационни видеоклипа с насоки за политика и оценка за кандидатите.

Въведение и политически брифинг от Мария Митик, политически анализатор, DG EAC: https://youtu.be/yWAE9LnSvMg

Брифинг за оценка от Андреа Хътерер, координатор на разговорите, REA: https://youtu.be/JnaFPABC0C4

Публикувано 24.08.2023 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения