Снимки от 13.10.2023 г.

Начало » Документация » Програми и проекти » ОП "Региони в растеж" » Снимки от 13.10.2023 г.

Снимки от изпълнението на обществена поръчка „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепата за здравословен начин на живот сред учениците от държавните професионални училища в Република България“ 13.10.2023 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения