Регистър на банките

Начало » Документация » Регистри » Регистър на банките

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти

актуализиран на 31.01.2020 г.


Име на търговската банка: Алианц Банк България АД

Адрес на търговската банка:  София, бул. „Мария Луиза“ № 79

БУЛСТАТ: 128001319

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-148/08.07.2011 г.

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Банка ДСК ЕАД

Адрес на търговската банка:  София 1036, ул. „Московска“ № 19

БУЛСТАТ:  121830616

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-519/21.06.2010 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Българо-американска кредитна банка АД

Адрес на търговската банка:  София, ул. „Славянска“ № 2

БУЛСТАТ:  121246419

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-49/22.03.2018 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Инвестбанк АД

Адрес на търговската банка: 1404 София бул. „България“ № 85

БУЛСТАТ: 831663282

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-64/19.04.2019 г.

Дата на изменение на типовия договор

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: „Обединена българска банка“ АД

Адрес на търговската банка: София, бул. „Витоша“ № 89 Б

БУЛСТАТ: 000694959

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-273/16.12.2019 г.

Дата на изменение на типовия договор

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Първа Инвестиционна Банка АД

Адрес на търговската банка:  София 1797, бул. „Драган Цанков“ № 37

БУЛСТАТ:  831094393

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-100/20.06.2016 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД

Адрес на търговската банка:  София 1407, бул. „Н. Вапцаров“ 55, БЦ Експо 2000, фаза 3

БУЛСТАТ:  831558413

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-530/29.06.2010 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Юробанк България АД  

Адрес на търговската банка:  София, ул. „Околовръстен път“ №260

БУЛСТАТ: 000694749  

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-4190/08.07.2013 г.

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения