Курсове по линия на програмата на индийското правителство

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Курсове по линия на програмата на индийското правителство

Курсове по линия на програмата на индийското правителство

Курсове по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество /Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC/ за финансовата 2013-2014 г.

По условията на програмата ITEC за всеки курс може да се кандидатства не повече от двама кандидати от България, както следва да отговарят на необходимите изисквания – подходящо образование, възраст от 25 до 45 г., владеене на английски език /следва да бъде приложен сертификат за владеене на авторитетна институция/ и добро здравословно състояние /включеното във формуляра медицинско удостоверение следва да бъде попълнено от лекар, който е регистриран от НЗОК с право да практикува в България.

Индийската страна поема на утвърдените от нея кандидати пътните разноски до Индия и обратно и таксата за курса, като предоставя също и стипендия. Обучаващата институция осигурява на кандидатите подходящо настаняване безплатно. Участниците в курсовете, които по лични причини не завършат докрай съответния курс и се върнат в България, без да са получили предварително разрешение от МВнР на Индия, или не посещават редовно занятията в рамките на курса, са задължени да заплатят на индийското правителство направените до момента на напускането им разходи във връзка с участието им в курса, вкл. Самолетния билет в двете посоки.

Повече информация за програмата ITEC и пълният списък с предлаганите курсове за 2013-2014 г. може да бъдат намерени на интернет адрес: http://itec.mea.gov.in.

Кандидатите за участие в курсовете се одобряват от индийското правителство, като посолството на индия в София уведомява одобрените кандидати, на които се издава безплатна входна виза за Индия.

Кратката информация за курсовете, основни изисквания към кандидатите и формуляр, който попълнен от кандидатите в два екземпляра, подписан от съответния им ръководител и подпечатан с официалния печат на ведомството /оригинален печат и на двата екземпляра/, в което работят, трябва да бъде върнат на дирекция „АААО” на МВнР най-късно четири месеца преди началото на съответния курс, заедно с три оригинални снимки.

Адресът на МВнР за връзка е София, 1040, ул. Александър Жендов” 2, тел. 870-0461, факс 971 2882, е-mail: ААО@mfa.bg

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения