Обществени консултации

Начало » Стратегии и политики » Обществени консултации

Покана за провеждане на обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.

Покана за провеждане на обществено обсъждане

Проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (приложение към поканата)

(Дата на публикуване: 08.07.2021 г.)

Желаещите да участват в общественото обсъждане, което ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 28 юли 2021 г. (сряда) от 10:00, чрез платформа Zoom, може да заявят своя интерес до 27.07.2021 г. на електронен адрес: [email protected]

За бележки, становища и предложения по проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6179 до 09.08.2021 включителноАрхив на изтеклите обществени консултации


Национална консултация с цел оценяване въздействието на Националната квалификационна рамка на Република България

Повече информация

Консултацията ще бъде активна до 11 ноември 2018 г.


Обществена консултация на тема „Средствата от Европейския съюз в областта на ценностите и мобилността“

Консултацията ще бъде активна онлайн до 8 март 2018 г.


Покана за включване в прегледа на Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот

Период на консултацията:
21/02/2017—19/05/2017 г.


Обществена консултация във връзка с Препоръка 2006/962/EО относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Начало: 22/02/2017
Край: 19/05/2017


Обществена консултация във връзка със стратегията „Европа 2020“

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения