Обучителни сесии за работа в платформите с научни публикации ScienceDirect, SCOPUS и Web of Knowledge

Начало » Наука » Архив » Архив "Дигитални научни библиотеки" » Обучителни сесии за работа в платформите с научни публикации ScienceDirect, SCOPUS и Web of Knowledge

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

представя

Национални абонаменти за достъп до научна информация в полза на  изследователския и образователен процес

В периода 27-29 март 2012 г. Министерството на образованието и науката в партньорство с образователни и научни институции и с подкрепата на издателствата Елзевир и Томсън Ройтерс организира обучителни сесии за работа в платформите с научни публикации ScienceDirect, SCOPUS и Web of Knowledge. Форумът има за цел:

  • да информира студенти, докторанти и учени за възможностите на националните абонаменти;
  • да демонстрира новите характеристики на базите данни с научна информация;
  • да анонсира възможностите на новите инструменти за анализ на научната продукция в полза на ръководителите на научни организации в процеса на вземане на решения и за оценка на научната дейност.

Обща информация и кратко ръководство за ползване на базите данни може да изтеглите като изберете съответната платформа от списъка по-долу:

Презентации от обученията:

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения