Архив на Регистъра на акредитираните висши училища към 1 юни 2017 г.

Начало » Документация » Регистри » Архив на Регистъра на акредитираните висши училища към 1 юни 2017 г.

Архив - Регистър на акредитираните висши училища в Република Българи към 1 юни 2017 г.

 

1. Аграрен университет - Пловдив

Институционална акредитацияДадена акредитация на 24.01.2013 г. за срок от шест години   

Валидна до24.01.2019 г.   

Оценка9,29    

Програмна акредитация:

2. Академия на МВР - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 03.10.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 03.10.2019 г.

Оценка: 9,02

Програмна акредитация:

3. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

Институционална акредитацияДадена акредитация на 10.05.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 10.05.2019 г.

Оценка: 9,19

Програмна акредитация:

4. Американски университет в България - Благоевград 

Институционална акредитацияДадена акредитация на 08.11.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 08.11.2017 г.

Оценка: 8,00

Програмна акредитация:

5. Бургаски свободен университет

Институционална акредитацияДадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 26.07.2017 г.

Оценка: 8,66

Програмна акредитация:

6. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 13.06.2013 г. за срок от шест години 

Валидна до: 13.06.2019 г.

Оценка: 9,12

Програмна акредитация:

7. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Институционална акредитацияДадена акредитация на 04.10.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 04.10.2018 г.

Оценка: 9,04

Програмна акредитация:

8. Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна

Институционална акредитацияДадена акредитация на 21.06.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 21.06.2018 г.

Оценка: 9,16

Програмна акредитация:

9. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 13.12.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 13.12.2017 г.

Оценка: 8,63

Програмна акредитация:

10. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 15.11.2012 г. за срок от пет години

Валидна до:  15.11.2017 г.

Оценка: 8,60

Програмна акредитация:

11. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

Институционална акредитацияДадена акредитация на 18.04.2013 г. за срок от четири години

Валидна до: 18.04.2017 г.

Оценка: 6,45

Програмна акредитация: 

12. Висше училище по застраховане и финанси - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 08.05.2014 г. за срок от шест години

Валидна до: 08.05.2020 г.

Оценка: 9,04

Програмна акредитация: 

13. Висше училище по мениджмънт - Варна

Институционална акредитация: Преобразувано висше училище, акредитирано до 21.05.2017 г.

Валидна до:

Оценка:

Програмна акредитация: 

14. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

Институционална акредитация: Преобразувано висше училище, акредитирано до 21.05.2018 г.

Валидна до:

Оценка:

Програмна акредитация: 

15. Висше училище по телекомуникации и пощи - София

Институционална акредитацияПреобразувано висше училище, акредитирано до 21.05.2017 г.

Валидна до:

Оценка:

Програмна акредитация: 

16. Военна академия "Георги Стойков Раковски"- София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 06.10.2016 г. за срок от шест години

Валидна до: 06.10.2022 г.

Оценка: 9,06

Програмна акредитация: 

17. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив

Институционална акредитацияПреобразувано висше училище, акредитирано до 21.05.2018 г.

Валидна до:

Оценка:

Програмна акредитация: 

18. Европейски политехнически университет - Перник

Институционална акредитацияДадена акредитация на 07.07.2016 г. за срок от три години

Валидна до: 07.07.2019 г.

Оценка: 4,69

Програмна акредитация: 

19. Икономически университет - Варна

Институционална акредитацияДадена акредитация на 04.10.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 04.10.2017 г.

Оценка: 8,46

Програмна акредитация: 

20. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 27.09.2012 г. за срок от четири години

Валидна до: 27.09.2016 г.

Оценка: 5,21

Отрицателна оценка на Акредитационния съвет на НАОА на Проекта за преобразуване на Частно висше училище, самостоятелен Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг в Специализирано частно висше училище Софийско висше бизнес училище (СВБУ)  - 09.06.2016 г.

Програмна акредитация: 

21. Колеж по туризъм - Благоевград

Институционална акредитацияДадена акредитация на 11.05.2016 г. за срок от три години

Валидна до: 11.05.2019 г.

Оценка: 4,79

Програмна акредитация: 

22. Лесотехнически университет - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 28.03.2013 г. за срок от пет години

Валидна до: 28.03.2018 г.

Оценка: 8,94

Програмна акредитация: 

23. Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна

Институционална акредитацияДадена акредитация на 05.09.2013 г. за срок от шест години 
Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в град Сливен на Медицински университет "Проф.д-р Параслев Стоянов" - Варна

Валидна до: 05.09.2019 г.
Положителна оценка на проекта дадена на 25.10.2012 г.

Оценка: 9.27

Програмна акредитация: 

24. Медицински университет - Плевен

Институционална акредитацияДадена акредитация на 08.01.2015 г. за срок от пет години

Валидна до: 08.01.2020 г.

Оценка: 8.49

Програмна акредитация: 

25. Медицински университет - Пловдив

Институционална акредитацияДадена акредитация на 24.10.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 24.10.2019 г.

Оценка: 9,40

Програмна акредитация: 

26. Медицински университет - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 25.07.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 25.07.2019

Оценка: 9,68

Програмна акредитация: 

27. Международно висше бизнес училище - Ботевград

Институционална акредитацияДадена акредитация на 08.11.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 08.11.2017 г.

Оценка: 8,02

Програмна акредитация: 

28. Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 10.01.2013 г. за срок от пет години

Валидна до: 10.01.2018 г.

Оценка: 8,72

Програмна акредитация: 

29. Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново

Институционална акредитацияДадена акредитация на 06.10.2016 г. за срок от шест години

Валидна до: 06.10.2022 г.

Оценка: 9,17

Програмна акредитация: 

30. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 14.09.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 14.09.2018 г.

Оценка: 9,14

Програмна акредитация: 

31. Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 05.09.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 05.09.2019 г.

Оценка: 9,23

Програмна акредитация: 

32. Национална спортна академия "Васил Левски" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 30.01.2014 г. за срок от шест години

Валидна до: 30.01.2020 г.

Оценка: 9,01

Програмна акредитация: 

33. Национална художествена академия - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 10.01.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 10.01.2019 г.

Оценка: 9,03

Програмна акредитация: 

34. Нов български университет - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 06.12.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 06.12.2018 г.

Оценка: 9,00

Програмна акредитация: 

35. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Институционална акредитацияДадена акредитация на 19.02.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 19.02.2019 г.

Оценка: 9,36

Програмна акредитация: 

36. Русенски университет "Ангел Кънчев"

Институционална акредитацияДадена акредитация на 07.06.2012 г., за срок от шест години

Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в гр. Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“

Валидна до: 07.06.2018 г.

Оценка: 9,28

Програмна акредитация: 

37. Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Институционална акредитацияДадена акредитация на 25.10.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 25.10.2018 г.

Оценка: 9,59

Програмна акредитация: 

38. Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов

Институционална акредитацияДадена акредитация на 13.12.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 13.12.2017 г.

Оценка: 8,13

Програмна акредитация: 

39. Театрален колеж "Любен Гройс" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 07.03.2013 г. за срок от пет години

Валидна до: 07.03.2018 г.

Оценка: 8,09

Програмна акредитация: 

40. Технически университет - Варна

Институционална акредитацияДадена акредитация на 24.07.2014 г. за срок от шест години

Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в гр. Добрич на Техническия университет – Варна

Валидна до: 24.07.2020 г.

Оценка: 9,18

Програмна акредитация: 

41. Технически университет - Габрово

Институционална акредитацияДадена акредитация на 11.10.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 11.10.2017 г.

Оценка: 8,63

Програмна акредитация: 

42. Технически университет - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 14.06.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 14.06.2018 г.

Оценка: 9,50

Програмна акредитация: 

43. Тракийски университет - Стара Загора

Институционална акредитацияДадена акредитация на 19.07.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 19.07.2018 г.

Оценка: 9,27

Програмна акредитация: 

44. Университет за национално и световно стопанство

Институционална акредитацияДадена акредитация на 19.07.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 19.07.2018 г.

Оценка: 9,65

Програмна акредитация: 

45. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 06.03.2014 г.  за срок от шест години

Валидна до: 06.03.2020 г.

Оценка: 9,31

Програмна акредитация: 

46. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 28.11.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 28.11.2019 г.

Оценка: 9,14

Програмна акредитация: 

47. Университет по хранителни технологии - Пловдив

Институционална акредитацияДадена акредитация на 01.12.2016 г. за срок от шест години

Валидна до: 01.12.2022 г.

Оценка: 9,07

Програмна акредитация: 

48. Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас

Институционална акредитацияДадена акредитация на 04.07.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 04.07.2018

Оценка: 8,86

Програмна акредитация: 

49. Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 26.07.2018 г.

Оценка: 9,01

Програмна акредитация: 

50. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Институционална акредитацияДадена акредитация на 02.04.2015 г. за срок от пет години

Валидна до: 02.04.2020 г.

Оценка: 8,92

Програмна акредитация: 

51. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Институционална акредитацияДадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 26.07.2018 г.

Оценка: 9,26

Програмна акредитация: 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения