Швейцарска подкрепа за насърчаване на млади учени – PROMYS

Начало » Наука » Новини и събития » Швейцарска подкрепа за насърчаване на млади учени – PROMYS

Стартира швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени – PROMYS

На 21 август 2023 г. стартира подаването на проектни предложения за швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част от трите компонента в тематична област „Научни изследвания и иновации“ от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави-членки на Европейския съюз. Безвъзмездните средства ще подпомогнат млади независими изследователи на високо ниво, които да създадат свой научноизследователски екип в България. Очаква се представянето на университетите и научните организации ще бъде подобрено, тъй като младите изследователи ще имат възможност да се установят в българските институции именно благодарение на подкрепата от инициативата PROMYS. Това ще спомогне за привличането и насърчаването на ново и по-младо поколение, което да се занимава с научни изследвания.

Компонентът “PROMYS” е насочен към млади изследователи, които са учили или работили в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали да продължат научната си кариера в България. Заявленията за безвъзмездни средства трябва да бъдат подадени от един кандидат и трябва да бъдат подкрепени от приемащата институция в България. Приемащи институции могат да бъдат всяко висше училище или научна организация, които юридически и географски се намират в България и имат акредитация от НАОА за обучаване на докторанти, като също така имат доказан опит в международни изследвания на високо ниво. Приемащата институция трябва да осигури писмо за подкрепа на кандидатстващия, както и подходящи условия младият учен самостоятелно да ръководи изследванията си и да управлява финансирането им до края на проекта.

Три ще бъде максималният брой проекти, които ще бъдат финансирани през настоящата конкурсна сесия. Всеки проект трябва да е с продължителност от 60 месеца, като трябва да стартира в периода 1 юни – 1 октомври 2024 г. Максималната сума за всеки от проектите е 625 000 швейцарски франка.

Швейцарската научна фондация удължава срока за кандидатстване по PROMYS до 29 февруари 2024 г. Разширен е и кръгът на допустимите кандидати, като вече могат да кандидатстват и млади изследователи, които са в период от 2 до 7 години след защитата на докторска дисертация.

Всички детайли за конкурса може да намерите ТУК.

При възникнали въпроси може да пишете на [email protected] и [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения