КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – 2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – 2013 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – 2013 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в  обученията за обучители за 2013 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на образователни професионалисти PESTALOZZI

12.11.2013 – 15.11.2013

Тема на Модул А: „Respect – Responsible attitudes and behavior in the virtual social space”
Място: Страсбург
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 17.05.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН.
Работен език: английски и френски език
Целева група: образователни професионалисти от сектора за образование за възрастни; младежки сектор; предварителна и последваща/надграждаща квалификация на професионалисти в сферата на образованието.

Подробна информация относно съдържанието на първата част (А) на модулното обучение (с обща продължителност 12-18 месеца), както и за изискванията към кандидатите:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Home/What/ModResp_EN.asp

08.10.2013 – 11.10.2013

Тема на Модул А: „Sex/sexuality education – Personal development, prevention    of  discrimination and violence”
Място: Страсбург
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 17.05.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН.
Работен език: английски и френски език
Целева група: преподаватели, подготвящи/обучаващи учители

Подробна информация относно съдържанието на първата част (А) на модулното обучение (с обща продължителност 12-18 месеца), както и за изискванията към кандидатите:  
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Home/What/ModSexEdu_EN.asp

Необходимите документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език), и да постъпят в деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до директора на дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие /свободна форма/;
  2. CV /Europass format/;
  3. Мотивация /Reasons for applying/;
  4. Документ за владеене на работния език /минимално изискуемо ниво - B2 по Европейската езикова рамка/;
  5. Попълнен формуляр за кандидатстване: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/howto/howto_EN.asp

Всички разходи по участието в обученията по програма „Песталоци” на номинирани национални кандидати ще бъдат за сметка на Съвета на Европа, при спазването и изпълнението на конкретни условия от страна на одобрените от организаторите и от Секретариата на СЕ по Програмата, кандидати.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения