Проф. Венцислав Динчев

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Членове на Комисията по академична етика » Проф. Венцислав Динчев


Професор в Националния археологически институт с музей при БАН. Основни научни изследвания в областта на античната и късноантичната археология и история на днешна България и на Балканите.

Автор на 6 монографии, от които 4 самостоятелни и 2 с колектив, в качеството си на основен автор, съставител и редактор и над 100 студии, статии и съобщения на български, английски, френски и немски език в наши и чужди издания.

Ръководство на редовни и спасителни теренни археологически проучвания, вкл. в рамките на два българо-британски изследователски проекта, консултиране на теренни проучвания.

Участва в ръководни органи на БАН (в ОС на БАН от 2008 до 2016 г.) и НАИМ-БАН (в НС на НАИМ-БАН от 2003 г. досега). Участва в научни журита и изпитни комисии.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения