КОНКУРС за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI за 2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » КОНКУРС за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI за 2012 г.

КОНКУРС за номиниране на български участници в обучения по програма PESTALOZZI за 2012 г.

25.09.2012-28.09.2012

Тема: „Използването на социалните мрежи за демократично участие"
Място: Европейският младежки център на СЕ в Страсбург
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 23.05.2012 г.
Работни езици: английски и френски
Целева група: преподаватели, които подготвят и обучават учители (pre-service и in-service training);

Допълнителни изисквания:

 • Кандидатите трябва да имат опит в преподаването на посочената тема - предмет на модулното обучение;
 • От одобрените за участие кандидати се изисква активно включване в дискусиите и работата по време на обучението;
 • Подготовка   по   предварително   поставени   задачи   от   страна   на организаторите;
 • Разработване на учебни материали и апробация на материалите в периода между двете обучения в Модул А и Модул Б; активен обмен на информация и поддържане на обратна връзка с останалите участници и организаторите чрез интерактивната работна платформа;
 • Активно участие във втората фаза на обучението (Модул Б);
 • Финален преглед на разработените учебни материали и участие в заключителната редакция на готовите материали с оглед разпространението им по-късно сред учители;
 • Разпространение  на разработените  материали  от  участниците  чрез  използването им по време на провежданите обучения на учители в отделните страни;
 • Популяризиране на програмата в собствен национален, регионален и професионален контекст, продължавайки работата и поддържайки контакти с останалите участници с цел установяването на самостоятелно функционираща мрежа след приключването на програмата на модулното обучение;
 • След завръщането на участниците от обучението, проведено във всеки от двата модула, от тях ще се очаква да представят доклад до Министъра на образованието, младежта и науката, с конкретни изводи, препоръки и резултати от обучението;

Необходими документи, които трябва да бъдат подадени до посочения срок в дирекция "МЕС" на МОМН:

 1. Заявление за участие;
 2. CV;
 3. Мотивация;
 4. Документ за владеене на работния език;
 5. Попълнен апликационен формуляр на Съвета на Европа:
  www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_revised_EN.asp#TopOfPage

За допълнителна информация: Велизара Одажиева, e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения