Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Начало » Професионално образование » Качество » Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Проект "Визия за промяна"
Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Информация за проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Цели и основни дейности

 

 


Европейски практики за осъществяване на ефективно взаимодействие между системата на ПОО и нуждите на пазара на труда

Прототип на индикаторна рамка за мониторинг на напредъка и управление на качеството на ПОО (публикувано на 12.07.2019 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+