Резултат, преподавател БЕЛ, Фрайбург

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Резултат, преподавател БЕЛ, Фрайбург

Резултати от конкурса за лектор по български език, литература и култура в университета „Алберт Людвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия 

Министерството на образованието и науката проведе заседание за избор на лектор по български език, литература и култура в университета „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия, и одобри кандидатурата на:  

  • гл. ас. д-р Младен Влашки, преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

На изслушването на кандидата присъства представител на приемащия университет.

*****************

Избраната кандидатура ще бъде предложена на приемащата страна за одобрение. Решението й е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения