UNICEF

Начало » Документация » Програми и проекти » Архив » UNICEF

СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И УНИЦЕФ

Глобална инициатива „Най-големият урок в света“ на ЮНЕСКО И УНИЦЕФ

Министерство на образованието и науката е партньор за втора поредна година на УНИЦЕФ България в инициативата за популяризиране на глобалните цели за устойчиво развитие „Най-големият урок в света“.

Всяко училище следва да заяви своето участие в глобалната инициатива, като попълни и изпрати кратък формуляр, който можете да намерите на следния линк http://bit.ly/2bIEf4d до 31.12.2016 г.


Най-големият урок в света ще вдъхнови младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво бъдеще

Образователните материали за провеждане на урока можете да изтеглите оттук: 
http://www.unicef.bg/kampanii/Nay-golemiyat-urok-v-sveta/38.


Проект „Превенция на кибертормоза в училище"

Проектът „Превенция на кибертормоза в училище" е продължение на проекта „Училище без насилие", стартирал през лятото на 2007 г. и реализиран в шест училища с финансовата помощ и по инициатива на УНИЦЕФ България, с подкрепата на МОМН, ДАЗД и Столична община. Целта на двата проекта е създаването на програми за предотвратяване и справяне с насилието и тормоза между връстници в българското училище.

В рамките на проекта са създадени Насоки за предпазване от кибертормоз - http://www.unicef.bg/bg/article/Kibertormozat-knizhka-za-roditeli


Обява за конкурс

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, УНИЦЕФ и ПРООН

ПРООН от името на УНИЦЕФ и МОН обявяват конкурс за избор на неправителствена организация за:

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ НА ОБЩИНСКО НИВО

Подробна информация за техническото задание и формата за кандидатстване може да намерите на интернет страници:
http://www.un-bg.bg и http://www.undp.bg/tenders.php

Предложенията трябва да се изпратят на адрес:
Сградата на ООН, ул. “Хан Крум” № 25, София 1040, не по-късно от 8 октомври, 2007 г., до 17.30 ч.


Обява за конкурс

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, УНИЦЕФ и ПРООН

ПРООН от името на УНИЦЕФ и МОН обявяват конкурс за избор на неправителствена организация за:

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ НА ОБЩИНСКО НИВО

Подробна информация за техническото задание и формата за кандидатстване може да намерите на интернет страници:
http://www.un-bg.bg и http://www.undp.bg/tenders.php

Предложенията трябва да се изпратят на адрес:
Сградата на ООН, ул. “Хан Крум” № 25, София 1040, не по-късно от 6 юли, 2007 г., до 12.30ч.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения