Програмна акредитация на ОНС „доктор” в научни организации

Начало » Документация » Регистри » Програмна акредитация на ОНС „доктор” в научни организации

 

Българска академия на науките

Военномедицинска академия

Селскостопанска академия

Медицински институт на МВР

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт към „Проф. д-р Г.Павлов“ към Българската агенция по безопасност на храните

Национална кардиологична болница

Национален център по заразни и паразитни болести

Национален център по обществено здраве и анализи

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед“  

МБАЛ „Токуда болница София“ АД

Институт по отбрана към Министерството на отбраната

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения