Програма „Учене през целия живот”

Начало » Документация » Програми и проекти » Архив » Програма „Учене през целия живот”

Проект „BG-Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”

19 декември 2012 г.

Повече информация


Проект „Партньорство за продължаваща квалификация и обучение на учителите"

Повече информация
 


NELLII – Мрежа за инициативи и информация за ученето през целия живот

Проектът NELLII разпали любовта към ученето сред малки и големи в цялата страна

4 февруари 2013 г.

Повече информация


NELLII увлече десетки хиляди българи

30 ноември 2012 г.

Повече информация


Програми на местните и регионалните празници

Повече информация

Регионални празници на Ученето през целия живот

27 октомври 2012 г.

Повече информация

Местни празници на Ученето през целия живот

20 октомври 2012 г.

Повече информация

Започват празници на Ученето през целия живот в цялата страна

28 септември 2012 г.

Повече информация

Национална мрежа за информация и инциативи ще популяризира Ученето през целия живот в България

Повече информация


Покана за набиране на външни оценители

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 27.01.2012 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения