Проектът NELLII разпали любовта към ученето сред малки и големи в цялата страна

Начало » Документация » Програми и проекти » Архив » Програма „Учене през целия живот” » Проектът NELLII разпали любовта към ученето сред малки и големи в цялата страна

Проектът NELLII разпали любовта към ученето сред малки и големи в цялата страна

1-2 февруари 2013 г.

Проектът имаше за цел да популяризира разнообразните форми, възможности и ползи от ученето за хората от всички възрасти. Само за година проектът успя да постигне следните резултати:

Бяха обучени 56 посланици на ученето през целия живот в 28 областни града и беше изготвен Наръчник за информация и инициативи в областта на ученето през целия живот;

Изградени бяха 28 Съвети на ученето през целия живот, които обединяват усилията на над 900 местни власти, образователни институции, неправителствени организации, бизнес и медии;

Изградените Съвети организираха и проведоха 28 местни и 6 регионални Празници на ученето през целия живот;

Събраните добри практики от празниците в различните градове бяха обединени в електронен Компендиум, който е достъпен на уебсайта на проекта www.NELLII.bg.

Празниците привлякоха вниманието на хора от различни възрасти върху съществуващите програми за образование и обучение; с неформалните възможности за продължаващо обучение и придобиване на нови умения, предлагани от неправителствени и бизнес организации като например професионални, езикови и компютърни курсове. Бяха представени и редица атрактивни форми на учене през целия живот като курсове по танци и здравословно хранене, творчески работилници и семинари за кариерно развитие.

Празниците на ученето през целия живот в цифри:

  • Включиха се над 28 500 участници от всички възрасти в цялата страна.
  • 900 институции подпомогнаха организирането и провеждането на събитията.
  • 670 организации предложиха различни възможности за учене.
  • Над 130 медии отразиха 28-те местни и 6-те регионални празници на ученето, осъществени под егидата на NELLII.

Всеки един от 28-те областни града показа най-силните си страни в организирането на инициативи, свързани с ученето през целия живот по време на празниците. Безспорно най-интересни се оказаха събитията, реализирани на шестте регионални фестивала в градовете: Благоевград, Габрово, Кърджали, Плевен, Стара Загора и Шумен. Сред многобройните осъществени инициативи са демонстрации по спортове, чуждоезикови и художествени ателиета, научни демонстрации и лекции, еко занимания, насочени към устойчивото развитие.

Националната конференция направи преглед на постигнатото и запозна участниците с добрите практики, събрани от цялата страна. Местните съвети на ученето представиха своите планове за Празници на ученето през 2013, които не само целят да привлекат още повече участници, но и ще се мултиплицират в редица областни градове.

Проектът NELLII на Министерството на образованието, младежта и науката е поредна стъпка при осъществяването на националните политики, свързани с ученето през целия живот по линия на рамката „Образование и обучение 2020“, в контекста на стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения