Регионални празници на Ученето през целия

Начало » Документация » Програми и проекти » Архив » Програма „Учене през целия живот” » Регионални празници на Ученето през целия

Регионални празници на Ученето през целия

26.10.2012

На 27 октомври 2012 г. ще се проведат регионалните празници на Ученето през целия живот в градовете: Габрово, Кърджали, Плевен, Шумен, които са организирани от Министерството на образованието, младежта и науката по проекта NELLII „Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот” - Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information.

Празниците включват изложби, демонстрации, концерти, уъркшопове, дискусии, които популяризират разнообразните възможности, ползите и удоволствието от ученето за хората от всички възрасти в България.

Входът е свободен. 

Програми на регионалните и местните празници

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения