Мрежа за инициативи и информация за ученето през целия живот

Начало » Документация » Програми и проекти » Архив » Програма „Учене през целия живот” » Мрежа за инициативи и информация за ученето през целия живот

Мрежа за инициативи и информация за ученето през целия живот

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ИНИЦИАТИВИ ЩЕ ПОПУЛЯРИЗИРА
УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Министерството на образованието, младежта и науката стартира проект за популяризиране на ученето през целия живот. NELLII – Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information е едногодишна инициатива, която стартира на 1 март 2012 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

В партньорство с Фондация на бизнеса за образованието и вестник „Аз-Буки“ МОМН ще изгради мрежа от съвети за учене през целия живот в 28 града в цялата страна. Те ще обединяват образователни, неправителствени и работодателски организации, общини и медии, за да направят ученето през целия живот по-достъпно и привлекателно за хората от всички възрасти.

Ще бъдат обучени координатори, които да организират и популяризират на местно ниво инициативи, свързани с общоевропейската политика за учене през целия живот. С тяхна помощ през  есента ще се проведат фестивали на ученето през целия живот в 6 области - Благоевград, Кърджали, Стара Загора, Шумен, Габрово и Плевен.

Фестивалите ще включват разнообразни прояви, насочени към малки и големи - отворени врати в образователни институции, чуждоезикови ателиета, семинари за кариерата, работилници по изкуства, спортни състезания, научни демонстрации, еко занимания, семинари за преподаватели, конкурси, изложби и др.

За да се осигури устойчивост на инициативата, във всеки от 28-те града ще се организират форуми, които да планират подобни празници на ученето и през следващите години.

Всички добри практики, представени по време на фестивалите, ще бъдат публикувани в онлайн сборник, а натрупаните предложения, идеи и опит ще бъдат приложени в политиките в областта на ученето през целия живот.

За допълнителна информация:
Владимир Тороманов
Дирекция „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол“, МОМН
e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения