Материали за часа на класния ръководител

Начало » Общо образование » В помощ на класния » Материали за часа на класния ръководител

В помощ на класния ръководител


Да поговорим за алкохола (публ. 15.11.2021 г.)
Книга на учителя за работа с 12-16-годишни младежи


6 анимационни образователни филми от поредицата „Демокрация за деца“ (публ. 14.09.2021 г.)

с продължителност до 4 минути можете да намерите на:

https://www.youtube.com/watch?v=syEcII3umBw&list=PLQ67goQCyVMVrBvZnlPslu5UR8ZQwEhPx

Филмите са насочени към ученици от IV до VII клас и са в областите: държава и общество, права на човека, институции и граждани, фалшивите новини, езикът на омразата и полицията – власт и отговорност.


Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо? (публ. 02.09.2019 г.)

Книга за деца и младежи "Никой няма да те нарани" за целите на превенцията на агресията и насилието


Избирам себе си” е програма за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества.

повече>>

За повече информация: www.sacp.government.bgПолезни връзки за подготвяне на час, посветен на Европа

Портал на ЕС:

https://european-union.europa.eu/index_bg

Кът за обучение:

https://learning-corner.learning.europa.eu/index_bg

ЕС накратко:

https://europa.eu/abc/index_bg.htm

Връзка към онлайн книжарницата на ЕС:

https://bookshop.europa.eu

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения