Съобщение на Министерството на образованието, младежта и науката

Начало » Документация » Програми и проекти » Архив » Съвет на Европа » Съобщение на Министерството на образованието, младежта и науката

СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Относно Национална програма за участие на Р България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа за 2010 г. – част „Образование и младеж”

15 500 лв. са одобрените средства за Министерство на образованието, младежта и науката по линия на Националната програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа.

Средствата, ще бъдат оползотворени през 2011 г. за извършването на превод на пет издадени през 2009 г. и 2010 г. от Съвета на Европа учебни помагала в помощ на обучението и преподаването в областта на гражданското образование, включващи учебни планове за ученици в различните образователни етапи.

Помагалата са съставени и издадени в партньорство между Съвета на Европа и Университета за подготовка на учители в Цюрих, Швейцария. В България те ще бъдат преведни и разпространени в помощ на подготовката на учителите и преподаването по философия, история и гражданско образование.

Помагалата са създадени, за да се насърчава активното гражданско участие и позиция по отношение на обществените процеси в националните страни, Европа и света, и са разработени с идеята ученето да се осъществява посредством подходи, включващи активно участие и ангажираност, както и методи, основаващи се на конкретни казуси и задачи.

Публикациите са издадени под следните заглавия:

  1. „Taking part in democracy” – урочни планове за учители на ученици от горен гимназиален курс на обучение;
  2. “Living in Democracy” – урочни планове по образование за демократично гражданство и права на човека за прогимназиален етап;
  3. “Growing up in Democracy” - урочни планове по образование за демократично гражданство и права на човека за начален етап;
  4. “Educating for Democracy” – основни материали по образование за демократично гражданство и права на човека за учители;
  5. “Teaching democracy” – A collection of models for democratic citizenship and human rights education” – сборник с добри практики на преподаване на демократично гражданство и права на човека.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения