Работен семинар по проект LACS

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Работен семинар по проект LACS

Информация за работен семинар по проект “Empowering Language networks” (LACS)

22.05.2014 г. – 23.05.2014 г.

В рамките на проекта: „Empowering language networks” (LACS) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац

Краен срок за подаване на документи от кандидатите към  МОН: 16.04.2014

Начин на подаване на документите към МОН: електронно, на ел.поща: [email protected].

Работни езици: английски и немски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://lacs.ecml.at.

Необходими документи:

 1. Кратка мотивация;
 2. Автобиографична справка / CV;
 3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта;
 4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:

 • Преподаватели, обучаващи учители (по чужди, майчини, национални езици)
 • Учители по езици

Опит и изискуеми компетенции:

 • Активно участие в национални или международни асоциации на учители по езици (чужди модерни езици; стари езици, свързани с наследството; официални езици) или в други организации, предоставящи професионална подготовка и обучение на учители по езици;
 • Готовност и способност кандидатът да се свърже с други организации, за да популяризира проектите на Центъра.

От участниците се очаква:

 • Да проучат кои са националните и регионални асоциации и организации за езиково обучение;
 • Да се свържат с асоциациите в региона;
 • Да покажат готовност да организират събитие, с което да проучат начини за адаптиране на проектите на Центъра към националния/регионален/местен контекст; да направят принос към публикация.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения