Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Начало » Бюджети и финансови отчети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Тримесечни отчети на МОН към 30.09.2023 г. (публ. 09.11.2023 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.09.2023 г. (публ. 06.11.2023 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 30.09.2023 г. (публ. 06.11.2023 г.) 


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.09.2023 г. (публ. 09.11.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.09.2023 г. (публ. 09.10.2023 г.)

Месечни отчети на МОН към 30.09.2023 г. (публ. 09.11.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.09.2023 г. (публ. 03.11.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.09.2023 г. (публ. 03.11.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.08.2023 г. (публ. 09.10.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.08.2023 г. (публ. 09.10.2023 г.)

Месечен отчет на МОН към 31.08.2023 г. (публ. 09.10.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.08.2023 г. (публ. 03.10.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.08.2023 г. (публ. 03.10.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.07.2023 г. (публ. 29.09.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.07.2023 г. (публ. 29.09.2023 г.)

Месечния отчет на МОН към 31.07.2023 г. (публ. 29.09.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.07.2023 г. (публ. 29.09.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.07.2023 г. (публ. 29.09.2023 г.)


Тримесечните отчети на МОН към 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)

Тримесечните отчети на ДВУ към 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)

Тримесечните отчети на БАН към 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)

Месечни отчети на МОН към 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.05.2023 г. (публ. 04.07.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.05.2023 г. (публ. 04.07.2023 г.)

Месечен отчет на МОН към 31.05.2023 г. (публ. 04.07.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.05.2023 г. (публ. 04.07.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.05.2023 г. (публ. 04.07.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.04.2023 г. (публ. 08.06.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.04.2023 г. (публ. 08.06.2023 г.)

Месечен отчет на МОН към 30.04.2023 г. (публ. 08.06.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.04.2023 г. (публ. 07.06.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.04.2023 г. (публ. 08.06.2023 г.)


Тримесечен отчет на МОН към 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Тримесечните отчети на ДВУ към 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Тримесечните отчети на БАН към 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01 – 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Месечен отчет на МОН към 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 28.02.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01 – 28.02.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)

Месечен отчет на МОН към 28.02.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)B1_2023_02_1790_DES.xls

Месечен отчет на ДВУ към 28.02.2023 г. (публ. 23.03.2023 г.)

Месечен отчет на БАН към 28.02.2023 г. (публ. 23.03.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.01.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01 – 31.01.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)


Месечен отчет на МОН към 31.01.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.01.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.01.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения