В помощ на учителите, преподаващи чужд език по професията

Начало » Професионално образование » Електронни учебни помагала по професионална подготовка, речници » В помощ на учителите, преподаващи чужд език по професията

В помощ на учителите, преподаващи чужд език по професията

Речници със специфична терминология, предоставени по проект EUROPEAID/124376/D/SER/BG - Техническа помощ за разработване на 30 стандарта за професионална квалификация и организиране и провеждане на специализирано обучение на учители в съответствие с програма ФАР BG 2005/017-353.10.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” за професионални направления:

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+