В помощ на учителите, преподаващи чужд език по професията

Начало » Професионално образование » Учебни помагала и материали по професионална подготовка » В помощ на учителите, преподаващи чужд език по професията

В помощ на учителите, преподаващи чужд език по професията

Речници със специфична терминология, предоставени по проект EUROPEAID/124376/D/SER/BG - Техническа помощ за разработване на 30 стандарта за професионална квалификация и организиране и провеждане на специализирано обучение на учители в съответствие с програма ФАР BG 2005/017-353.10.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” за професионални направления:

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения