Международно лятно училище „Грузински ръкописи"

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Международно лятно училище „Грузински ръкописи"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „ГРУЗИНСКИ РЪКОПИСИ" В ПЕРИОДА 15-24 ЮЛИ 2014 Г. В ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Международно лятно училище „Грузински ръкописи" ще се проведе в периода 15-24 юли в Тбилиси, Грузия.

То е предназначено за чуждестранни изследователи-грузиноведи и студенти, проявяващи интерес към грузинската история и култура, както и към средновековните изследвания. Програмата включва лекции, уъркшопове и екскурзии. Работният език е английският.

Организаторите поемат разходите на участниците по настаняване, храна и местен транспорт.

Срокът за кандидатстване е 14 юни 2014 г.

Повече информация на адрес: www.manuscript.ge.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения