Архив "Българо-швейцарски програми"

Начало » Наука » Архив » Архив "Българо-швейцарски програми"

Българо-швейцарски програми
http://www.crus.chШвейцарската програма SCOPES предвижда 16 милиона швейцарски франка за насърчаване на сътрудничеството между изследователи от Швейцария и страните от ЦИЕ за периода 2013-2016 г.

Повече информация


Българо-швейцарската научноизследователска програма 2011-2016 г. докладва изпълнението на 13 съвместни изследователски проекта във водещи научни области

Повече информация


Конкурс за набиране на заявления за научен престой на млади учени в Швейцария   

Конкурс за набиране на заявления за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на Европейския съюз към тематичен фонд „Стипендии”

Министерството на образованието и науката има удоволствието да Ви информира, че стартира ДЕСЕТАТА конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и България към тематичен фонд „Стипендии”.

Изисквания към кандидатите:

  • за докторантска стипендия – докторанти, след първата година от зачисляване;
  • за постдокторантска стипендия –допускат се  кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска  степен

Заявленията се подават в срок до 1 април 2014 г.

Повече информация за конкурсната документация може да бъде намерена на интернет адреси:

www.sciex.ch

http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html,

и в дирекция „Наука“, тел. +359 2 9217 648; +359 2 9217 768


Конкурс за набиране на заявления за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на Европейския съюз към тематичен фонд „Стипендии”

Министерството на образованието и науката има удоволствието да Ви информира, че стартира деветата конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и България към тематичен фонд „Стипендии”.

Изисквания към кандидатите:

  • за доктоантска стипендия – докторанти, след първата година от зачисляване;
  • за постдоркторантска стипендия –допускат се  кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска  степен

Заявленията се подават в срок до 01 ноември 2013 г.

Повече информация за конкурсната документация може да бъде намерена на интернет адрес:
http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html,

дирекция „Наука“, тел. +359 2 9217 648


Седми конкурс в рамките на швейцарската програма за научен обмен с участието на България

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения