Програма за получаване на Международна диплома по планиране и управление на образованието 2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Програма за получаване на Международна диплома по планиране и управление на образованието 2013 г.

Програма за получаване на Международна диплома по планиране и управление на образованието

29. програма за получаване на Международна диплома по планиране и управление на образованието (IDEPA-2013)

1 февруари – 31 юли 2013 г.

Департамента за обучение и изграждане на капацитет в образованието на Националния университет по планиране и управление на образованието (NUEPA) организира провеждането на 29-та шестмесечна програма за получаване на Международна диплома по планиране и управление на образованието (IDEPA-2013). Програмата ще се проведе на два етапа: от 1 февруари до 30 април 2013 г. в Делхи и от 1 май до 31 юли 2013 г. в собствената страна на всеки от участниците. Кандидатурите за участие в програмата следва да бъдат получени в NUEPA до 10 декември 2012 г. В програмата може да се участва и със стипендия по Програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество  (ITEC). 

Кандидатурите могат да бъдат изпращани и на имейл адреси: [email protected]; [email protected]; [email protected]

За повече информация на адреси: www.nuepa.org/idepa.html и www.nuepa.org.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения