Стипендии за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията 2011 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Стипендии за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията 2011 г.

Стипендии за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТУРА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА

Университетската агенция на Франкофонията обявява покана за кандидатстване за стипендиите „Еуджен Йонеску” за докторантура и изследователска дейност в румънски университети за учебната 2011 – 2012 година.

Стипендиите са предназначени за кандидати от държавите членки на Международната организация на Франкофонията, сред които е и Република България. Кандидатите следва да установят контакт с един от 22-та румънски университета, за да получат потвърждение за приемане. 

Продължителността на стипендиите е от 3 до 6 месеца в зависимост от обема на изследователския проект и започват от 1 февруари 2012 г.

Документи за кандидатстване се подават в регионалните бюра на Университетската агенция на Франкофонията.

Кандидатурите се селектират от Регионална експертна комисия в Регионалното бюро за Централна и Източна Европа на Университетската агенция на франкофонията по определени критерии. 

Крайният срок за подаване на документите е 28 октомври 2011 г.

 Подробна информация за условията за кандидатстване, за университетите и за изтегляне на формулярите може да се получи на следните електронни адреси:

http://www.auf.org/communication-information/actualites/ionesco2011.html
http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/bourses-de-recherche-doctorale-et-de-post-doctorat-eugen-ionescu-appel-international-a-candidatures-6081.html

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения