Отчети на Сметна палата

Начало » Документация » Нормативни актове » Отчети на Сметна палата

Обобщен годишен финансов отчет, 2022 г.

(публ. 30.06.2022 г., акт. с електронно четим 03.07.2023 г.)

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2022 г. на МОН и системата на средното образованието 

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2022 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2021 г.

(публ. 16.06.2022 г.)

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2021 г. на МОН и системата на средното образованието

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2021 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2020 г.

(публ. 05.08.2021 г.)

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2020 г. на МОН и системата на средното образованието

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2020 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2019 г.

(публ. 17.06.2020 г.)

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2019 г. на МОН и системата на средното образованието

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2019 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2018 г.

(публ. 30.08.2019 г.)

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2018 г. на МОН и системата на средното образованието

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2018 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2017 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2017 г. на МОН и системата на средното образованието

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2017 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2016 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2015 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2014 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2013 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2012


Обобщен годишен финансов отчет, 2011


Публикация на годишен финансов отчет, 2010, МОМН

Публикация на годишен финансов отчет, 2010, БАН

Публикация на годишен финансов отчет, 2010, ДВУ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения