Резултати на класираните кандидати за преподаватели

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Резултати на класираните кандидати за преподаватели

Резултати на класираните кандидати за преподаватели, съгласно чл. 8 на ПМС № 103/1993 от проведения на 15.09.2014 г. конкурс


Комисията класира кандидатите в следния ред:

 1. За преподавател по българска народна хореография в Музикално училище, гр. Приморск, Бердянски държавен педагогически университет, Бердянско общообразователно училище I-III степен № 1 и Неделно училище „Васил Левски“, гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна  
  Валентин Димитров Василев
   
 2. За преподавател по методика на преподаване на български език и литература към отдел „Образование“, Градско управление, гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна
  Мирослав Тодоров Михайлов
   
 3. За преподавател по български език и литература в Билоцерковско специализирано училище № 1 със засилено изучаване на славянски езици, гр. Била Церква, Киевска област, Украйна
  Марта Пенева Радева
   
 4. За преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова
  Даниела Василева Йорданова

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения